Att stå inför en revison

För olika företag, myndigheter och organisationer är det inte alls något ovanligt att stå inför en revision. Detta är något som händer varje år och ibland kan detta till och med för stora företag vara något som måste göras varje kvartal. Detta med anledning av att stora företag med många ägare måste kunna redovisa sina ekonomiska förhållanden till alla sina aktieägare, samtidigt som aktiemarknaden är fri vilket betyder att allmänheten också kan ta del av informationen. I det fallet är det helt vanlig revision som det talas om, och något som måste finnas för att säkerställa att alla ekonomiska förhållanden verkligen stämmer.

To stand before an AuditNu finns det förvisso en annan typ av revision som inte alltid är så trevlig att råka ut för. Det är den som skattemyndigheten går in och gör vid misstanken om att det finns oklarheter i en bokföring. Detta kan betyda att den revisor som du tidigare haft inte hade den utbildning som gjorde denne till en auktoriserad revisor eller helt enkelt att de sett felaktiga uppgifter från företaget under en längre tid. Här finns det också de olika stickprover som med jämna mellanrum utförs, vilket då gör att du som företagare helt enkelt kan bli utvald för en revision.

När du står inför en revision som innebär att allmänheten ska kunna ta del av de uppgifter som lämnas eller att skattemyndigheten ska kunna godkänna din deklaration av ekonomiska förhållanden, är det därför alltid bäst att välja en auktoriserad revisor. På det sättet kan du alltid lita på att denna person eller redovisningsbyrå har de kunskaper som krävs för att klara av arbetet på ett professionellt sätt. Här kommer det alltid att löna sig att betala de extra små avgifter som detta medför och slippa större problem. Detta är det många företagare som tyvärr fått lära sig den hårda vägen.