Vad är en revisor

När det kommer till vad en revisor är kommer detta att vara väldigt olika vid olika situationer. Det kommer även att ha betydelse om du är utbildad inom yrket eller om du bara är tillsatt som kontrollant i en förenings styrelse. För att få kalla sig för revisor finns det absolut inga krav på att du ska inneha någon form av utbildning, och detta gör det då väldigt svårt för många utsedda att verkligen göra sitt arbete på rätt sätt. För att få kalla sig auktoriserad revisor eller vara en godkänd revisor krävs det att du har den utbildning som krävs för yrket och att du genomgått ett godkänt prov.

auditorFör att bena ut vad en revisor egentligen är så kan man hålla i huvudet att det innebär en form av en kontrollant. Det en revisor gör är att kontrollera att bokföring och de ekonomiska förhållanden som uppges i en förening eller i ett företag verkligen stämmer. Det betyder att du som revisor inte behöver vara den som utför bokföringen, utan enbart den som besitter kännedomen och kunskaperna att kontrollera så att de förhållanden som uppges verkligen överensstämmer med verkligheten. På så sätt är en revisor egentligen det sista organet som kontrollerar de ekonomiska förhållanden som finns innan resultatet skickas till skattemyndigheten eller till allmän kännedom.

I och med att alla får bruka titeln revisor betyder detta att du som inte är utbildad kan vara revisor i en förening eller en mindre styrelse, men de gånger det verkligen handlar om att allt ska stämma använder alla som vill ha ett bra resultat en auktoriserad revisor. Dessa finner du som enskilda företag eller som stora revisionsbolag. I det fallet som du vill utbilda dig till en person som får jobba hos dessa kommer det att krävas en ganska så omfattande och lång utbildning med krav på vissa kurser och högskolepoäng.