Föreningar och revisorer

Som tidigare har nämnts så finns det två olika typer av revisorer. Dels är det de som har en utbildning och därmed får kalla sig för godkända och auktoriserade revisorer. Sedan finns de som bara får använda titeln revisor. För att använda titeln revisor finns det inget krav på någon form av utbildning. Det är just den formen av revisor som de flesta föreningar använder. För det mesta fungerar detta bra, men ibland kan det leda till att fel i bokföring och ekonomiska uppgifter inte stämmer överens med den version som skattemyndigheten har. I det fallet kommer huvudansvaret fortfarande att ligga på den som har utfört bokföringen.

Associations and auditorsAnledningen till att huvudansvaret fortfarande ligger på den som har utfört bokföringen är att den som har utsetts till revisor saknar utbildningen och därmed inte kan tilldelas ansvaret för det uppkomna felet. Nu är det förvisso så att det i många föreningar inte heller finns någon som är utbildad inom bokföring heller. Detta gör dock inte att föreningen slipper ansvar, men när ett fel i en mindre förening uppdagas brukar det inte ses som något större problem, om det inte handlar om ren förskingring. Detta är då något som skattemyndigheten oftast tar mycket lätt på.

Av den anledningen kommer du som är med i en förening inte att vara rädd för ett för stort ansvar om du råkar bli utsedd till föreningens revisor. Här är det egentligen bara att använda sunt förnuft. Vill du även göra ditt jobb på ett föredömligt sätt, kommer du naturligtvis att kontrollera allt i minsta detalj så att du kan vara till så stor nytta som möjligt i styrelsen. Som du ser är det stor skillnad på en utbildad revisor och en revisor som enbart utsetts i en mindre förenings styrelse gällande både kunskaper och ansvar för de förhållanden som redovisas.