Utbildning för revisorer

Som tidigare sagt så kan alla som vill kalla sig för en revisor. Den titeln är inte på något sätt skyddad. För att få kalla sig för auktoriserad revisor eller godkänd revisor kommer det dock att krävas en utbildning. När någon vill jobba med ekonomi brukar detta vara något som blir ett val redan vid gymnasienivå. I det fallet kommer det då att handla om att välja ekonomisk linje. Nu kommer detta inte alls på något sätt göra dig till revisor, men det kommer att vara de grundstenar du behöver för att senare gå vidare i din utbildning.

Education for AccountantsDet finns naturligtvis även andra som går något helt annat på gymnasiet, och som sedan får för sig att vidareutbilda sig till något helt annat än de tänkte från början. Detta kan då ske i ett senare skede i livet och är något som händer många människor som inte längre är nöjda med sitt första yrkesval. I det fallet kommer du även att kunna gå en utbildning för att senare bli revisor. I en del fall kan det krävas att du läser in vissa grundläggande ämnen som ger dig behörigheten till den linje du behöver gå på högskolenivå.

För att få bli auktoriserad revisor måste du ha gått alla de kurser inom ekonomi som gör att du kan avlägga en ekonomie kandidatexamen. I detta fall handlar det om att denna måste innehålla 180 högskolepoäng. Om du går efter det gamla systemet kommer det att motsvara 120 poäng. När detta är klart måste du utföra tre års yrkespraktik och även avlägga en revisorsexamen hos RN. Den grundläggande utbildning som krävs för att bli revisor kommer du att hitta på i stort sett alla högskolor, folkhögskolor och universitet. När det gäller erfarenhet och ditt sista prov kommer detta att vara något du kan få hjälp att finna.